I slut august/start septem­ber star­ter vi en ny pårø­ren­de­gruppe op i Køben­havn. Grup­pen vil mødes hver tredje tors­dag fra kl. 19-21 i vores loka­ler i Julius Bloms Gade 17, kld. tv. 2200 Køben­havn N. Skriv til ocdforeningen.paaroerende.kbh@hotmail.com, hvis du er inter­es­se­ret i at deltage.