Julie, der har star­tet OCD-fore­nin­gens unge­linje op, har skre­vet en lille bog, som hun har kaldt “Kampen for mit liv”. Bogen er hendes person­lige beret­ning om, hvor­dan hun kæmpede sig ud af sin OCD og inde­hol­der gode råd og opmun­tring til andre unge i samme situ­a­tion som Julie. I sene­ste OCD-nyt brin­ger vi 1. kapi­tel af bogen, som er skre­vet, da Julie var 14 år. Ved at klikke på følgende link, kan du læse hele beret­nin­gen: “Kampen for mit liv”

Illus: Kristoffer Ager