Der er stadig for mange OCD-ramte, der går alt for længe med en ubehandlet OCD, skriver Søren Rossé Segel, konstitueret formand for OCD-foreningen, i indledningen til sit indlæg Vi skal alle blive bedre til at spotte OCD på onlinemediet Socialt Indblik.

I indlægget, som knytter an til artiklen Genkendt: Det var en kæmpe hjælp at finde ud af, at jeg ikke var alene – at tvangstankerne havde et navn om journalist og forfatter Olav Hergels liv med OCD,  peger Søren på øget viden og større åbenhed om OCD som afgørende for, at lidelsen bliver opdaget, og den OCD-ramte kan opsøge den rette behandling.

OCD kommer til udtryk på så mange forskellige måder, at det kan svært at sige meget konkret om, hvordan man specifikt kan opdage OCD. Den første betingelse for, at man kan være opmærksom på signalerne er dog, at vi alle får så megen viden som muligt om OCD – også om andre varianter end de mere klassiske som bakterieangst med overdreven håndvask til følge eller tjekkeadfærd. Det kan f.eks. dreje sig om nogle af de ekstremt tabubelagte og skamfulde tvangstanker om at begå vold eller seksuelle overgreb.