Claudia Rex

Foto­graf: Anja Ekstrøm

OCD-fore­nin­gen får i dag en ny ambas­sa­dør. Som OCD-ramt ved Clau­dia Rex, hvor svært det er at lide af en tabu­belagt lidelse. Ved at fortælle sin egen histo­rie om livet med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger, skaber hun håb for andre OCD-ramte.

Vil bryde tabu
Clau­dia Rex er nok mest kendt fra tv-program­met ’Vild med dans’. Hun er uddan­net inden­for tøjde­sign og marke­ting. I dag arbej­der hun som radiovært og hjæl­per firmaer med deres soci­ale medier og marke­ting. Og så lider hun af OCD. Hun tøvede derfor ikke med at sige ja til at blive ambas­sa­dør for OCD-fore­nin­gen.

“At få lov til at itale­sætte lidel­sen og bryde det tabu, der er omkring psyki­ske lidel­ser, det er dejligt.” forkla­rer Clau­dia Rex.

Læs mere