En ny treårig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening, der skal gælde fra 1. oktober 2019, sikrer bl.a., at alle borgere over 18 år, som lider af angst, herunder OCD,  fremover kan få tilskud til psykologbehandling. Det er meget glædeligt, at den hidtidige begrænsning, hvor ordningen kun gjaldt for de 18-38-årige, nu er fjernet, så alle voksne, der bliver henvist til psykologbehandling, kan få tilskuddet på 60 procent af psykologens honorar.

Ordningen giver tilskud til maks. 12 konsultationer, “dog kan personer med henvisning for let til moderat depression og let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, eftergenhenvisning få tilskud for indtil 12 konsultationer yderligere”, som der står i aftalen.

Læs mere om aftalen på Danske Regioners hjemmeside, hvor der også er link til selve aftaledokumentet.