I anled­ning af OCD-fore­nin­gens aktu­elle kampagne var der et indslag om OCD i “Go’morgen Danmark” på TV2 onsdag d. 18/4 . Psyko­log og speci­a­list i behand­ling af OCD, Malene Klindt Bohni, og Carsten Rasmus­sen, OCD-ramt, aktiv i OCD-fore­nin­gen og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu”, blev inter­viewet og fortalte blandt andet om nogle af de meget tabu­i­se­rede tvang­stan­ker, som der ofte ikke er så meget fokus på. Du kan se en omtale af inter­viewet inklu­sive et lille uddrag af videoen her.