Psyko­log Camilla Karmark har skre­vet en arti­kel om såkaldt “over­ve­jende obses­siv OCD”, som du kan læse her.  Inden for OCD skel­ner man mellem to typer. Der er den over­ve­jende kompulsive OCD, som er kende­teg­net ved, at man har rigtig mange tvangs­hand­lin­ger og ritu­a­ler, som man føler sig under­lagt.

Den anden type af OCD kaldes for over­ve­jende obses­siv OCD, og den er kende­teg­net ved, at man har en masse tvang­stan­ker, som gør en meget bange. Det er tvang­stan­kerne, som er omdrej­nings­punk­tet for OCD’en – om end der også bliver koblet forskel­lige former for ritu­a­ler og undgå­else på. I artik­len vil fokus være på denne sidst­nævnte type af OCD. På engelsk omta­les over­ve­jende obses­siv OCD også som ”Pure O”.