Den 24.-26. novem­ber arran­ge­rer Ungdom­mens Røde Kors en weekend­lejr for sygdoms­ramte børn i alde­ren 6-12 år og tilby­der en hånd­fuld plad­ser til børn med OCD.
De reste­rende plad­ser vil blive tilbudt børn med ADHD, angst og lignende.
Weeken­dens program samt lidt prak­tisk infor­ma­tion om stedet og hvad det kræves, for at man kan deltage, kan ses her.

Send tilmel­ding eller spørgs­mål til lejr­le­derne:
Joan Lykke Poul­sen: joanlykke88@gmail.com 20767191
Sofie Nordby Larsen: sofie_muz@hotmail.com 25613952