I februar 2018 sendte OCD-foreningen spørgsmål ud til alle regioner. Spørgsmålene omhandlede mulighederne for som OCD-ramt at få specialiseret kognitiv adfærdsterapi (KAT) inden for regionspsykiatrien. Svarene er samlet i en oversigt pr. region under overskrifterne:

  • Behandlingscentre med specialiseret KAT?
  • Henvisning og visitation via praktiserende læger
  • Central visitation?
  • Målgruppebeskrivelse?
  • Tilbydes alle med moderat til svær OCD behandling med specialiseret KAT?
  • Hvordan kommunikeres afslag?

Nedenfor er der links til de enkelte oversigter i PDF-format.

OCD-foreningens bestyrelse har besluttet at gøre materialet tilgængeligt på frivilligsiderne – til brug i telefonrådgivningen – med det forbehold, at der er tale om et øjebliksbillede på det tidspunkt, hvor svaret blev givet (sidste svar indløb i juni 2018). Med andre ord – forholdene kan have ændret sig og kan ændre sig fremover i regionerne. Der er allerede links i materialet, der ikke længere er aktive, men der er også aktive links, der hurtigt kan bringe jer til de sider, der netop beskriver behandlingsmulighederne for OCD-ramte i regionspsykiatrien.

Jeg understreger altid i rådgivningen, at jeg kun har egne erfaringer at bygge på. Vi er jo ikke eksperter i behandlingsmulighederne, men jeg håber alligevel at dokumenterne – selvom de må bruges med et vist forbehold – vil give jer en form for overblik over behandlingsmulighederne i regionspsykiatrien – til gavn for dem, der ringer ind og beder om rådgivning.

Oversigt – behandling med specialiseret KAT i Regionerne

Behandling med specialiseret KAT i Region Hovedstaden

Behandling med specialiseret KAT i Region Midtjylland

Behandling med specialiseret KAT i Region Nordjylland

Behandling med specialiseret KAT i Region Sjælland

Behandling med specialiseret KAT i Region Syddanmark

 

Mette Olesen
telefonrådgiver og konsulent i OCD-foreningen