Af Malene Klindt Bohni, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi/klinisk psykologi

Mange går i øjeblikket og er bekymrede for at blive smittet med coronavirussen. Med de seneste anbefalinger er der sat gang i store tiltag, der alle har til formål at begrænse spredningen. For nogle personer med OCD kan denne tid være ekstra svær.

Udmeldingerne om ekstra hygiejneforanstaltninger kan nemt være ”benzin på bålet” til tvangstankerne, og det kan være svært at finde en god balance i, hvad man bør gøre og ikke gøre. OCD’en vil jo så at sige gerne bruge anledningen til at sætte ekstra gang i tvangstankerne og angsten.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Det nok vigtigste råd er at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger – hverken mere eller mindre. Det kan være nemmere sagt end gjort, når tvangstankerne fylder. Men som OCD-ramt har man nok selv på egen krop erfaret, at jo mere man følger OCD’en, jo værre bliver den. Og OCD’en vil altid overdrive – det er dens natur.

Det kan være en god idé at lave nogle ganske klare regler for, hvad du gør ekstra i denne tid ift. de ekstra hygiejneanbefalinger, der er. OCD’en vil måske også prøve at få dig til at bruge mange timer på at følge med i udviklingen, søge viden og snakke om de bekymringer, der opstår. Vær opmærksom på, om dette i virkeligheden er en hjælp, eller om det bliver til tvangsadfærd, der i virkeligheden blot virker som benzin på tvangstankebålet på længere sigt.

Ligesom med hygiejnen kan det være en god ide at lave nogle klare regler for sig selv om, hvor meget man søger information, og hvor meget man snakker om coronabekymringer. Og pas på, at OCD’en ikke får det til at skride – det vil den forsøge – så du ender i en ond cirkel af tvangshandlinger og undgåelse.

Vis omsorg og støtte som pårørende
Som pårørende til en OCD-ramt kan man også opleve, at den OCD-ramte bliver ekstra udfordret i denne tid. Det bedste, du kan gøre, er at vise omsorg og på bedst mulig vis støtte den OCD-ramte i en tid, der kan være ekstra udfordrende.

Husk altid på, at den OCD-ramte har ikke valgt OCD’en og kan ikke bare ”tage sig sammen”. Hjælp hinanden med at huske på, at det er OCD’en der er fjenden, og prøv sammen med den OCD-ramte at finde ud af, hvordan du som pårørende bedst støtter den OCD-ramte – uden samtidig at støtte OCD’en.

Hvis OCD’en eksempelvis får den OCD-ramte til at bede dig om at holde endnu højere hygiejne end sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller får den OCD-ramte til i timevis at ville drøfte bekymringer om coronavirus, så er løsningen ikke at sige ”pjat med dig” eller ”nu må du tage dig sammen”. På den anden side har du nok også som pårørende erfaring med, at jo mere man føjer OCD’en, jo værre bliver den.

Hold sammen mod OCD’en
Kunsten er at holde sammen mod OCD’en. Det bedste, I kan gøre, er sammen at lægge en plan for, hvordan I undgår, at OCD’en tager mere og mere over i en svær tid. Sæt grænser for, hvad den får lov til at styre – og aftal så vidt muligt grænserne sammen med den OCD-ramte, når OCD’en ikke er i det røde felt.

Sammen kan vi støtte hinanden og vise OCD’en, at den ikke skal have lov til at udnytte situationen med coronavirus til at skabe overdreven angst og spinde både OCD-ramte og pårørende ind i onde cirkler af tvangshandlinger og tilpassende adfærd, der hverken gør fra eller til i forhold til corona – men kun er benzin på OCD-bålet.