Tak til...

Tak til...

OCD-forening takker nedenstående for deres hjælp.
Uden deres uvurderlige støtte ville foreningens hjælpe- og oplysningsarbejde ikke have været mulig.

Siden år 2000 har OCD-foreningen modtaget økonomisk støtte fra følgende:

Aalborg kommune
Aase og Ejnar Danielsens fond
Bornholms Regions Kommune
Engodsag.dk
Familien Hede Nielsens Fond
Fonden af 17. 12. 1981
Frederiksberg Kommune
Grete og Johan Herholdts Fond
Grosser L.F.Foghts Fond
Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1
Indenrigs-og Sundhedsministeriet
Københavns kommune
LINEXFONDEN (Frede Duelund Nielsens Fond)
Odense kommune
P.A. Messerschmidt og Hustrus Fond
Stålrør A/S Greve
Sygekassernes Helsefond
TRIP TRAP
Tuborgfondet
Århus kommune
Næstved kommune

Og en stor tak til medlemmer og frivillige der har bidraget til OCD-foreningen igennem årenes løb!