Giv et bidrag

Giv et bidrag

Støt OCD-foreningen økonomisk

Økonomiske støtte kan være med til at styrke OCD-foreningens arbejde med at skabe støtte og netværk for OCD-ramte og deres pårørende, samt øge det politiske arbejde for at skabe bedre forhold for OCD-ramte over hele landet.
Ethvert bidrag gør en forskel og vil blive modtaget med taknemlighed. Du kan indbetale et beløb fra vores webshop ved et klikke på dette link.

Gavebeløb kan også indsættes på Reg. nr.: 1551 konto: 16634751 eller Giro: kort nr. 01 16634751 eller via MobilePay på 42 14 95 77.

Husk at skrive dit CPR-nummer i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag (se mere nedenfor).

Skattefradrag
Støtter du OCD-foreningen kan du trække dit gavebeløb fra i skat. I 2008 kan der trækkes op til 14.500 kr. fra i skat , dog er de første 500 kr. ikke fradragsberettigede.
Det samlede støttebidrag kan omfatte flere foreninger og organisationer, men beløbet til den enkelte forening skal være på mindst 500 kr.

Hvis du har forpligtet dig til at give en ydelse i form af et fast beløb hvert år eller en procentandel af din indkomst i minimum ti år, kan du trække hele beløbet fra. Du kan maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst opstår, når fx renteindtægter og visse gevinster på værdipapirer overstiger dine renteudgifter og tab på værdipapirer.

Nye regler om gaver og ydelser til velgørende foreninger i 2008
Fra indkomståret 2008 skal du ikke længere selvangive gavebeløb og ydelser, du har givet til velgørende foreninger.Det eneste du skal huske, er at oplyse dit navn og cpr- nummer til de foreninger du giver gaver og ydelser- så indberetter foreningerne beløbet til SKAT, og du får automatisk fradrag, hvis du ønsker det.
Gaverne og ydelserne vil da fremgå af din årsopgørelse fratrukket bundfradraget på 500 kr.

Betingelserne for at gaver til foreningen kan fratrækkes og foreningen vil kunne modtage
tilskud fra staten., er at OCD-foreningen også fremover vil være godkendt efter ligningslovens § 8a, der indebærer at foreningen modtager gennemsnitlig 100 gaver om året i en 3 årig periode , man må max give 1 gave om måneden i alt 12 om året og de skal være på minimum 50 kroner.

Samlevende par kan hver fratrække efter §8a

Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Edith Christensen tlf. 8624 2519/ 2089 4169 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På forhånd tak.

OCD-foreningen takker mange gange for din støtte !!!