Støt os

Støt OCD-foreningen med et gavebidrag - vi har hårdt brug for det! 

Nye regler fra SKAT med virkning fra 1. april 2015 betyder, at vi skal modtage 100 gaver á minimum 200 kr. om året for at bevare fradragsretten for gavegivere, retten til at modtage midler fra Tips- og Lottopuljer, som udgør ca. en 1/3 af foreningens indtægter, samt momskompensation m.m. 

Det er ikke et krav, at de 200 kr. skal indbetales samlet, så hvis du allerede har givet os en gave på f.eks. 50 kr. og giver os yderligere 150 kr. inden udgangen af året, tæller det som 1 gave.

Jo flere, der støtter arbejdet med OCD-sagen, desto større effekt vil vores indsats få. Vi har mange aktiviteter i gang såvel på landsplan som lokalt, som kommer børn, unge og voksne med OCD samt pårørende til gode.

Når du støtter OCD-foreningen, kan du trække dit bidrag fra i skat op til 14.500 kr./år. Hvis du vil have fradrag, har vi derfor brug for dit CPR-nummer - så skal vi nok sørge for at give SKAT besked.

Bidrag kan indsættes på Reg. 1551 konto nr. 16634751 eller overføres via MobilePay på nedenstående telefonnummer. Husk at skrive dit CPR-nummer i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag.

MobilePay1

 

 

 

 
På forhånd 1000, 1000 tak!

Bestyrelsen, OCD-foreningen