Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Spændende foredrag om OCD og opstart af lokalgruppe i Aabenraa

10. marts kl. 18:00 - 20:30

Tirs­dag d. 10. marts vil der være et spæn­dende fored­rag om OCD med Carsten Stoe­mann Rasmus­sen. Denne aften bliver samti­dig opstart af en lokal­gruppe i Aaben­raa for OCD-ramte og pårø­rende.

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen er OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­­gens TABU”.

OCD’en var tæt på at koste Carsten livet. Hør hans person­lige histo­rie, hvor han hudløst ærligt fortæl­ler om, hvor­dan han blev ramt af OCD, samt hvor­dan sygdom­men flere gange har ændret karak­ter i løbet af årene. Svær­heds­gra­den af OCD’en eska­le­rede på et tids­punkt og efter­lod Carsten som en slave af sygdom­men.

I anden del af arran­ge­men­tet går Carsten i dybden med den behand­ling, der har givet ham livet tilbage.

”Selvom der gik mange år, før jeg fik den rette hjælp, har jeg et godt liv i dag,” fortæl­ler han.

OCD kan behand­les, selvom du er hårdt ramt. Kom og hør hvor­dan.

Der bliver rig mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­de­ren.

Få også en snak med Brigitte, den nye kontakt­per­son for lokal­grup­pen i Aaben­raa, ved OCD-fore­­nin­­gens bod.

Alle er velkomne.

Dato: Tirs­dag 10. marts 2020 kl. 18.00-20.30
Sted: Frivil­lig­cen­ter Aaben­raa Sankt Nico­lai Gade 5, 6200 Aaben­raa
Pris: 40 kr. inkl. kaffe /te og brød
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk mrk. ”Aaben­raa” eller på 52 40 61 21

Venlig hilsen
Lokal­gruppe Aaben­raa

Detaljer

Dato:
10. marts
Tids­punkt:
18:00 - 20:30