Indlæser Begivenheder

« All Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Silas Holst – bag om dansen

10/10/2017 kl. 19:00 - 21:00

40kr.

De fleste kender Silas Holst som en succes­fuld danser fra TV2’s ”Vild med dans”, som han vandt i 2011 og 2014. Silas Holst har også medvir­ket i et hav af shows, musi­cals, revyer og teater­fo­re­stil­lin­ger – bl.a. “Grease” og “Dirty Dancing”. Men barn­dom­men var ikke en dans på roser, og den mobning, han blev udsat for, påvir­ker ham stadig som voksen.

Alle­rede i børne­ha­ve­klas­sen blev han hurtigt et offer for massiv mobning fra de andre børn. Han begyndte at trøste­spise, fik tvang­stan­ker og gemte sig på toilet­tet hver dag for at græde i skjul. De stærke ople­vel­ser førte efter­hån­den til selv­mord­s­tan­ker og angst og tiden, hvor han blev mobbet, sidder tungt i ham den dag i dag.

Det person­lige fored­rag tager udgangs­punkt i barn­dom­mens ople­vel­ser med mobning og følgerne deraf. Silas Holst fortæl­ler om, hvad han gjorde for at komme igen­nem mobnin­gen, og hvor­dan han kom videre og fik opbyg­get sit selv­værd ved at tale højt om mobnin­gen.

Sted: Sund­heds­hu­set, Vestre Engvej 51, indgang B, 7100 Vejle

Tid: Tirs­dag den 10. okto­ber 19.00 – 21.00 – Dørene åbnes kl. 18 og publi­kum kan besøge fore­nin­ger­nes stande.

Tilmel­ding: Psyk­Info Region Syddan­mark 99 44 45 46 eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Pris: 40 kr.

Arran­gør: IFS Vejle Kommune, Bedre Psyki­a­tri Vejle, SIND Vejle, LAP Vejle, OCD-Fore­­nin­­gen Vejle, Velfærds­for­valt­nin­gen­Vejle, Depres­sions-fore­­nin­­gen og Psyk­Info Region Syddan­mark

Detaljer

Dato:
10/10/2017
Tids­punkt:
19:00 - 21:00
Pris:
40kr.