Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

OCD tema-aften i Vejle

24/10/2018 kl. 18:00 - 21:00

OCD-fore­­nin­­gen afhol­der spæn­dende dobbelt-arran­­ge­­ment onsdag d. 24. okto­ber i Vejle på Vejle Bibli­o­tek.

Person­lig beret­ning

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­­gens tabu”, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD’ en havde siden 6-årsal­­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede. Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men. Jeg er 42 år i dag, og selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årig, er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

 

 

Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og er medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD, og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

 

 

Der bliver mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

Tids­punkt: Onsdag d. 24. okto­ber kl. 18.00 -21.00

Sted: Vejle Bibli­o­tek Willy Søren­sens Plads 1, 7100 (Salen)

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød

Tilmel­ding: Mail til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”fored­rag Vejle” eller på 5240 6121.

Venlig hilsen,
Vejle Lokal­gruppe

Detaljer

Dato:
24/10/2018
Tids­punkt:
18:00 - 21:00