Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

OCD tema-aften i Roskilde

13/11/2018 kl. 19:00

OCD-fore­­nin­­gen afhol­der spæn­dende dobbelt-arran­­ge­­ment tirs­dag d. 13. novem­ber i Roskilde.

Person­lig beret­ning

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­­gens tabu”, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD’ en havde siden 6-årsal­­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede. Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men. Jeg er 42 år i dag, og selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årig, er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

 

 

Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og er medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD, og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

 

 

Der bliver mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

Tids­punkt: Tirs­dag d. 13. novem­ber kl. 19.00

Sted: Byens hus, Den Gamle Rådhus­sal, Stæn­dert­or­vet 1, 4000 Roskilde

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød

Tilmel­ding: Mail til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”Roskilde” eller på 52 40 61 21.

Detaljer

Dato:
13/11/2018
Tids­punkt:
19:00