Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

OCD tema-aften i Aalborg

18/09/2018 kl. 18:00

OCD-fore­­nin­­gen afhol­der spæn­dende dobbelt-arran­­ge­­ment tirs­dag d. 18. septem­ber i Aalborg på Vejgaard Bibli­o­tek.

Person­lig beret­ning

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­­gens tabu”, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD’ en havde siden 6-årsal­­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede. Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men. Jeg er 42 år i dag, og selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årig, er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

 

 

Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Aarhus og er medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD, og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

 

 

Der bliver mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne.

Tids­punkt: Tirs­dag 18. septem­ber kl. 18.00

Sted: Vejgaard Bibli­o­tek Hads­und­vej 35, 9000 Aalborg Møde­lo­kale 1

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød

Tilmel­ding: Mail til kontakt@ocd-foreningen.dk Mrk. ”fored­rag Aalborg” eller på 5240 6121.

Venlig hilsen,
Aalborg Lokal­gruppe

Detaljer

Dato:
18/09/2018
Tids­punkt:
18:00

Sted

Vejgaard Bibli­o­tek, Aalborg, Møde­lo­kale 1
Hads­und­vej 35 9000 Danmark + Google Map