Indlæser Begivenheder

« All Begi­ven­he­der

Lokalgruppe Odense – Oplæg med konsulent fra DUKH

30. maj kl. 19:00 - 21:00

Den 30. maj 2018 får lokal­gruppe Fyn besøg af en konsu­lent fra Den Uvil­dige Konsu­len­t­ord­ning på Handi­ca­p­om­rå­det (DUKH).

Afte­nen vil byde på en orien­te­ring om DUHK, om hvor­dan man som borger kan bruge DUKH kombi­ne­ret med oplys­ning om rets­sik­ker­hed og grund­læg­gende rettig­he­der og plig­ter på det soci­ale område.

Der skal være mini­mum 15 delta­gere for at afte­nen kan gennem­fø­res.

Sted: Seni­o­r­hu­set Odense, Told­bo­gade 5, 5000 Odense C. Møde­lo­kale 1.

Tids­punkt: 30. maj 2018, kl. 19.00–21.00

Tilmel­ding: Senest 17.05.18 på følgende mail: kontakt@ocd-foreningen.dk.  Skriv ”DUKH 30.05.18” i emne­fel­tet.

Detaljer

Dato:
30. maj
Tids­punkt:
19:00 - 21:00