Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Lokalgruppe København – unge

19/04/2018 kl. 19:00

Denne aften er der works­hop med Iris og Maria, to speci­a­lestu­de­rende fra KADK (Det Konge­lige Danske Kunsta­ka­de­mis Skoler for Arki­tek­tur, Design og Konser­ve­ring). Neden­for kan du læse, hvad works­hop­pen går ud på.

Hej!

Vi er Iris og Maria fra KADK, og vi laver vores speci­ale i co-design om OCD. Projek­tet prøver at under­søge, om mate­ri­a­ler og objek­ter kan tilføre et ekstra lag i snak­ken om OCD og dermed være med til at kommu­ni­kere det der er usyn­ligt. Mate­ri­a­let ser vi som noget der skal visu­a­li­sere jeres OCD så andre bedre kan forstå hvad det er i ople­ver.

Vi plan­læg­ger en works­hop i lokal­grup­pen i samar­bejde med Allan den 19. april og det kommer ca. til at tage 1 time i alt, fra kl. 19.00 af.

I works­hop­pen kommer i til at lege med forskel­lige mate­ri­a­ler og vi vil faci­li­tere nogle opga­ver der giver ramme for hvor­dan i skal arbejde med visu­a­li­se­rin­gen af jeres OCD og brugen af mate­ri­a­ler. Som sagt hand­ler det om kommu­ni­ka­tion og derfor vil en del af works­hop­pen omhandle hvor­dan kommu­ni­ka­tio­nen mellem dig med OCD og din familie/venner kan foregå, med tilfø­jelse af mate­ri­a­ler og objek­ter.

Vi håber du kan deltage med et åbent sind og nysger­rig­hed. Vi vil ikke bede dig om at dele noget, du ikke har lyst til og man kan sagtens stoppe hvis det bliver for meget. Det er et ekspe­ri­ment og derfor er der ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på, bare en masse viden vi kan under­søge.

Vi er gået i gang med at under­søge mulig­he­derne for hvor­dan man kan bruge mate­ri­a­ler og objek­ter i kommu­ni­ka­tio­nen om OCD, i små works­hops og vi vil bruge alt vores viden fra disse til at forme works­hop­pen d. 19.

Hvis nogen skulle være inter­es­se­ret i at være med til disse mindre works­hops og udvikle meto­der til hvor­dan man kan bruge mate­ri­a­lerne alle­rede nu, må i gerne kontakte os så vi kan snakke om hvor­dan du kan være en del af projek­tet.

Vi håber at se dig den 19. april!

Iris & Maria

Yder­li­gere infor­ma­tion om vores projekt kan findes på vores face­­book-side:
https://www.facebook.com/feelmythoughts2018/

Eller du kan kontakte os på mail eller tele­fon for flere oplys­nin­ger. Vi regner også med at være på cafe blom nogle gange før, så du kan mødes os hvis du vil. Hvil­ken dag og tid, vil vi skrive på vores face­­book-side, dagen inden eller på dagen.

Mail: feelmythoughts2018@gmail.com

Eller ring Maria på:
60681202

Kontakt­per­son:
Allan Peter­sen
Tlf. 28 11 77 44
E-mail: allanp@hotmail.dk

Annette Åberg (pårø­rende)
Tlf. 22 90 20 24
E-mail: annetteaaberg@live.dk

Sted:
Julius Bloms Gade 17, kld.
2200 Køben­havn N

Detaljer

Dato:
19/04/2018
Tids­punkt:
19:00

Sted

OCD-fore­nin­gen
Julius Bloms Gade 17, kld. tv.
Køben­havn N, 2200 Danmark
+ Google Map
Tele­fon:
70203091

Arrangør

Lokal­gruppe Køben­havn