Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Lokalgruppe Fyn – temaaften i Odense: Konkrete strategier og råd til pårørende

17/06/2019 kl. 19:00 - 21:00

OCD-fore­­nin­­gens lokal­gruppe Fyn lance­rer nu tre temaaf­te­ner for voksne pårø­rende:

20. maj: Fokus på det at være pårø­rende til OCD – udfor­drin­ger og problem­stil­lin­ger

17. juni: Konkrete stra­te­gier og råd til pårø­rende – hvor­dan kan jeg arbejde mig ud af tilpas­sende adfærd?

Temaaf­te­nerne vil starte med et oplæg, som efter­føl­ges af erfa­rings­ud­veks­ling og drøf­telse i mindre grup­per, og til sidst opsam­ling i plenum.

Oplægs­hol­dere og faci­li­ta­to­rer er Michelle og Nico­lai, kandi­dat­stu­de­rende i psyko­logi ved Syddansk Univer­si­tet.

De er begge i gang med at skrive deres speci­a­ler. Videre har de begge klinisk erfa­ring i at arbejde med OCD-ramte og pårø­rende.

Sted:
Center for Mental Sund­hed
Jern­ba­ne­gade 15
5000 Odense C

Tilmel­ding:
Senest 24. april på mail ocdpaa@gmail.com

Der er max. plads til 12 delta­gere pr. gang. Man kan tilmelde sig en enkelt aften, men vi anbe­fa­ler, at man tilmel­der sig alle tre afte­ner for at få det fulde udbytte. Der er ingen delta­ger­be­ta­ling.

Venlig hilsen,
Jette og Dorthe

Kontakt:
Jette Gamborg Niel­sen
Tlf. 65 91 57 16
E-mail: Jette@ocd-foreningen.dk

Dorthe Schmidt
Tlf. 22 72 86 20
E-mail: Dorthe@ocd-foreningen.dk

Detaljer

Dato:
17/06/2019
Tids­punkt:
19:00 - 21:00