Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Lokalgruppe Bornholm – Temaaften om OCD på Bornholms hospital i Rønne

31/10/2019 kl. 18:00 - 21:00

OCD-fore­­nin­­gen afhol­der temaaf­ten i forbin­delse med genop­start af lokal­gruppe på Born­holm for OCD-ramte og pårø­rende.

Hvad er OCD og hvor­dan kan det behand­les og hvor­dan støt­ter den pårø­rende bedst?

v/Clas Winding Chri­sten­sen Over­læge og psyki­a­ter for angst og OCD- teamet, psyko­te­ra­pe­u­tisk klinik, Nannas­gade 28 kbh.N.

Kom og hør et spæn­dende og meget brug­bar oplæg om OCD, den rette behand­ling og den pårø­ren­des rolle.

Person­lig beret­ning: v/OCD-ramt om at leve med OCD.

Der bliver rig mulig­hed for at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne,

Få en snak med Janette den nye kontakt­per­son for lokal­grup­pen på Born­holm ved OCD-fore­­nin­­gens bod.

Tilmelding:

Til kontakt@ocd-foreningen.dk mrk. “fored­rag Rønne” eller på 52 40 61 21

Sted:

Born­holms Hospi­tal Ullas­vej 8, 3700 Rønne. Det store møde­lo­kale

Pris:

50 kr. inkl. kaffe/te og brød

Detaljer

Dato:
31/10/2019
Tids­punkt:
18:00 - 21:00