Indlæser Begivenheder

« Alle Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Foredrag om OCD, tvangstanker og tvangshandlinger – Nykøbing F

30. april kl. 19:00 - 21:00

Adresse

Hoved­bi­bli­o­te­ket
Salen
Rosen­væn­get 17, 1
4800 Nykø­bing F

Hør om angst­li­del­sen OCD

Hør en person­lig beret­ning om at leve et godt liv med OCD, når Carsten Rasmus­sen der har udgi­vet bogen ”OCD-dren­­gen”, fortæl­ler om nogle af de mest tabu-belagte typer af OCD og om, hvor­dan han på trods af svær­heds­gra­den af sygdom­men med den rette behand­ling har et godt liv i dag.

Du kan også høre et fagligt oplæg af over­læge Radoslav Borisov om symp­to­mer, behand­ling og mulig­he­der for at komme sig.

Program

”OCD-dren­­gen: Når tvang­stan­ker, tvivl og tabu gør dig til slave og over­ta­ger sind og krop”
v. Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, EN AF OS ambas­sa­dør.
”OCD para­dig­met”
v. Radoslav Alek­s­an­drov Borisov, over­læge, Ph.d., Psyki­a­trisk Klinik Maribo, Region Sjæl­land

Tilmel­ding

Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig fored­ra­get. Tilmeld dig online eller tele­fo­nisk til Psyk­Info på tele­fon 70 25 02 60

Detaljer

Dato:
30. april
Tids­punkt:
19:00 - 21:00