Indlæser Begivenheder

« All Begi­ven­he­der

  • Denne begi­ven­hed er alle­rede afholdt.

Foredrag med Farshad Kholghi – Sådan fik jeg kontrol over min angst

13/09/2017 kl. 19:00 - 21:15

50DKK

OCD er en angst­li­delse. Flere end 700.000 menne­sker i Danmark vil i løbet af livet lide af angst i kortere eller længere peri­o­der.

Den kendte forfat­ter, debat­tør, skue­spil­ler og fored­rags­hol­der Fars­had Kholghi fortæl­ler i dette livs­be­kræf­tende fored­rag om den tabu­belagte folke­syg­dom. Han blev i 2001 selv ramt af angst, og det blev en lang­va­rig kamp at slippe ud af dens favn­tag.

”Angsten havde magten over mig. Den indre stemme, som jeg kalder den lille dikta­tor, styrede mere og mere af mit liv. I oplæg­get fortæl­ler jeg om de værk­tø­jer og stra­te­gier, der gjorde, at jeg selv igen kunne over­tage styrin­gen og kontrol­lere angsten.”

Fored­ra­get er en åben­hjer­tig beret­ning base­ret på Fars­hads egne ople­vel­ser med angst. Han formår med sin humo­ri­sti­ske og selviro­ni­ske stil at kombi­nere alvor og under­hold­ning på en befri­ende måde, hvor publi­kum får inspira­tion til livs­glæde: ”Jeg vil gerne give tilhø­rerne en ånde­lig vita­min­pille”.

Arran­ge­men­tet er tænkt som et frik­var­ter, hvor tilhø­rerne kan holde en pause fra hver­da­gens udfor­drin­ger. Angst
og OCD frata­ger det ramte menne­ske og dets pårø­rende deres livskva­li­tet. Glæde og latter kan imid­ler­tid være gode
værk­tø­jer til at trænge de tunge tanker og følel­ser i baggrun­den.

Der vil være mulig­hed for at stille spørgs­mål til fored­rags­hol­de­ren under­vejs og bagef­ter.

Program

19.00-19.15: Velkomst
19.15-20.45: Fars­had Kholghi: Sådan fik jeg kontrol over min angst.
20.45-21.15: Afslut­ning.

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen fra OCD-fore­­nin­­gen står til rådig­hed for even­tu­elle spørgs­mål
fra tilhø­rerne. Han vil bl.a. fortælle lidt om OCD-fore­­nin­­gens virke.

Der vil være mulig­hed for at købe kaffe, øl og soda­vand under arran­ge­men­tet.

Tilmelding

Du skal have et delta­ger­num­mer for at deltage. Du får delta­ger­num­mer til arran­ge­men­tet ved
at kontakte Carsten Stoe­mann Rasmus­sen på en af følgende måder: Tlf.: 29937900 mail: c@rstens.com

Pris

Gratis entré for medlem­mer af OCD-fore­­nin­­gen. Pris for ikke-medlem­­mer: Kr. 50,-

Detaljer

Dato:
13/09/2017
Tids­punkt:
19:00 - 21:15
Pris:
50DKK

Sted

Guld­borgs­und, Eskil­strup-hallen, Stød­strup­vej 5, 4863 Eskil­strup
Guld­borgs­und, Eskil­strup-hallen, Stød­strup­vej 5
Eskil­strup, 4863 Danmark
+ Google Map

Arrangør

OCD-fore­nin­gen