Frivilligweekend - børn som pårørende

Karen Glistrup

I weekenden 23.-24. januar afholdt vi frivilligweekend i Middelfart. Frivilligweekenderne er en lejlighed til dels at få input fra en ekstern oplægsholder, dels at få inspiration og udveksle erfaringer med andre medlemmer af OCD-foreningen, der er aktive i lokalgrupperne, selvhjælpsgrupperne, osv.

 

Denne gang var oplægsholderen Karen Glistrup, socialrådgiver, familie-, par- og psykoterapeut, der har stor erfaring med at arbejde med familier, hvor en eller begge forældre har en psykisk lidelse. Temaet var "børn som pårørende", og Karen Glistrups hovedbudskab var, at det altid er bedst at tale med børnene om, hvorfor f.eks. mor er ked af det, eller far råber for højt nogle gange. 

Karen Glistrup har skrevet flere bøger om emnet og har været aktiv i oprettelsen af landsforeningen "Snak om det...", som tager afsæt i hendes arbejde. Man kan læse mere på foreningens hjemmeside og Facebook-side.