Fored­ra­get “Hvor­for er OCD en tabu-lidelse?” med Chri­stof­fer i Aarhus i aften (tirs­dag d. 26. novem­ber)  er desværre aflyst på grund af sygdom, men der afhol­des normalt lokal­grup­pe­møde i aften som sædvan­lig.

Fored­ra­get med Chri­stof­fer udsæt­tes til afhol­delse sidst i januar 2020. Nærmere infor­ma­tio­ner følger.