Vi holder møde mandag d. 25. novem­ber kl. 18.00-21-00 i den nystar­tede lokal­gruppe Born­holm. Det fore­går på Rønne Bibli­o­tek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

Mødet er et fortro­ligt frirum, hvor OCD-ramte og pårø­rende i trygge, og hygge­lige rammer kan møde lige­sin­dede og udveksle erfa­rin­ger, tale om behand­lings­mu­lig­he­der samt meget andet. Det er åbent for alle, og I skal ikke tilmelde jer, men der imod blot møde op. Vi glæder os til at se jer:-)

I det nye år fort­sæt­ter vi med møde­rne den sidste mandag i hver måned.

Venlig hilsen,
Janette Jensen
Janette-jensen@hotmail.com