OCD-fore­nin­gens Mobile­Pay-nummer er p.t. ude af funk­tion. Så indtil videre er en over­før­sel til Reg. 1551 Konto nr. 16634751 eneste mulig­hed for at yde et bidrag til fore­nin­gens arbejde. Husk at skrive dit CPR-nummer i besked­fel­tet, hvis du vil have fradrag.