Med udgangs­punkt i sin selv­bi­o­grafi ”OCD-dren­gens tabu” fortæl­ler Carsten Stoe­mann Rasmus­sen om de mørke og alvor­lige tvang­stan­ker, der førte til en dyb, livstru­ende depres­sion.

Ved hjælp af viljestyrke, profes­sio­nel hjælp og støtte fra sine nærme­ste lever Carsten i dag et godt liv.

Hør hans beret­ning og hør om, hvad OCD er, og hvor­dan det behand­les.

Oplægs­hol­dere: Carsten Stoe­mann Rasmus­sen og Guro Stry­pet, psyko­log, Regions­psy­ki­a­trien Vest.

Tid: Tors­dag den 21. februar kl. 19.00-21.30
Sted: Mini­højsko­len Siøvej 3, 7400 Herning
Billet­ter: Købes på Psyk­Info via dette link eller på 7847 0450 (OBS! Dette er korrekt kontak­t­info i modsæt­ning til info i tidli­gere udsendt nyheds­mail)
Arran­gør: Herning kommune, OCD-fore­nin­gen og Psyk­info Midt, Region Midtjyl­lands infor­ma­tions­cen­ter.