OCD bliver ofte omtalt som en ikke-alvor­lig sygdom:
— ”OCD…? Det har vi jo alle sammen lidt af.
— Jeg kan bare ikke ha’, hvis toile­trul­len vender forkert.
— OCD er jo bare over­tro. Det ved alle.

STOP! Det er tid til, at sand­he­den kommer frem:
— WHO klas­si­fi­ce­rer OCD som en af de ti mest bela­stende sygdomme, når man ser på soci­ale forhold og tab af livskva­li­tet.
— 5 % af OCD-ramte i Danmark har forsøgt selv­mord*
— 60 % af de, som ikke får hjælp, udvik­ler depres­sion som følge­syg­dom* *

Chri­stof­fer Winger og Carsten Stoe­mann Rasmus­sen står nu frem og holder et fælles fored­rags-arran­ge­ment. De går helt tæt på sig selv og fortæl­ler om de mest tabu­belagte og ukendte sider af OCD: Seksu­elle og volde­lige tvang­stan­ker.

Som henholds­vis barn og voksen tager Chri­stof­fer, tele­fon­rå­d­gi­ver og fored­rags­hol­der, og Carsten, forfat­ter og fored­rags­hol­der, tilhø­rerne med ind i en verden så plag­som, at selv­mord kan virke som den eneste løsning.

Kom og hør hvor­dan Chri­stof­fer og Carsten med den rette behand­ling fik livet tilbage.

Tid: Lørdag d. 19. januar Kl. 12.30– 15.30
Sted: Rørkjær Skole, Urban, Samlings­sa­len. Ringen 61, 6700 Esbjerg.
Pris: Kr. 50,- pr. person inkl. kaffe/te og kage
Tilmel­ding: Tlf.: 29937900 eller mail: c@rstens.com

* Nordic Jour­nal of Psychi­a­try 2004.
** US Natio­nal Library of Medi­cine, Natio­nal Insti­tu­tes of Health 2013