Tors­dag d. 17. januar, kl. 19.00 er der fored­rag i lokal­gruppe Køben­havn med Tina Holm, der vil berette om sin vej ud af OCD’en. Fored­ra­get finder sted i OCD-fore­nin­gens loka­ler, Julius Bloms Gade 17, kld. på Nørre­bro, Køben­havn. Der vil være lejlig­hed til efter­føl­gende at stille spørgs­mål, og vi byder på kaffe, te og lidt snacks.

Tilmel­ding er ikke nødven­dig, og man behø­ver ikke at være medlem  for at deltage. Hvis du har spørgs­mål, kan du ringe til Allan Peter­sen på 2811 7744.

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn