Lokal­gruppe Køben­havn har ikke møde den 21. decem­ber pga. jule­fe­rie:-)

Venlig hilsen,
Allan Peter­sen