Så star­ter vi op med en ny lokal­gruppe i Randers, hvor du/I er meget velkom­men til at komme og mødes med lige­stil­lede OCD-ramte og pårø­rende under trygge og ufor­melle former, hvor man kan udveksle erfa­rin­ger eller blot få en god snak med andre, der også har OCD inde på livet.

Vi mødes første gang mandag den 20. novem­ber kl. 19.-21.30.

Det fore­går i Randers Sund­heds­cen­ter Thor­bakke, Biogr­af­gade 3,
lokale 2. 22 på 2. sal, 8900 Randers C

Skulle der være spørgs­mål til møde­rne, er I meget velkom­men til at kontakte os på 5240 6121.

Alle er velkom­men, og vi glæder os til at mødes med jer.

Venlig hilsen,
Pia og Edith