Don’t Fear The Weird, som er Danmarks eneste film­festi­val, der sætter fokus på psykisk sygdom, giver dig fire dage med både klas­si­kere, danske vink­ler og sprit­nye doku­men­ta­rer på programmet.

Når filmene slut­ter, invi­te­rer vi publi­kum ind i hver­da­gens verden med person­lige fored­rag om fx præsta­tions­sam­fun­det, soci­ale medier, normer, skam og selvmord.

Oplev bl.a.:

  • Nils Malm­ros præsen­tere filmen om sit livs stør­ste tragedie
  • Komi­ke­ren Anders Stjern­holm give ADHD-stand-up
  • Profes­soren Martin Bals­lev snakke Elek­tro­chok-behand­ling i dag
  • Tidli­gere TV-vært Anja Steen­sig disku­tere præstationskultur
  • Og mange, mange flere…

Alle sætter de ord på psykisk sygdom og sårbar­hed, som er hver­dag for mange – og som vi sagtens kan tale mere om.

Tjek det spæn­dende PROGRAM HER

Følg Don’t Fear The Weird på Face­book og vind billetter.

Billet­be­stil­ling gennem Cine­ma­te­ket